Zato što volimo Cirkus

Par izvoda iz Porodičnog zakona
1.
Lično ime sastoji se od imena i prezimena (Član 342.)
Nigde se ne pominje mogućnost pridruživanja nadimka ličnom imenu. Mada, možda se može polemisati da je ovo “Beli” u stvari drugo prezime (Hadži-Antić. Rakić-Vodelinić, Bačić -Alimpić)… kad bi se zezali. Ukoliko bi neko pokušao u nekom redovnom postupku da izabere ovakvo prezime sebi, dobio bi barem jedno odbijanje od strane matičara (ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine) pa bi u žalbenom postupku dokazivao neophodnost baš takvog prezimena i to da ono nije skaradno i uvredljivo.
 
2.
Ko nema pravo na promenu
 
Član 347.
Pravo na promenu ličnog imena nema:
1. lice protiv koga se vodi krivični postupak za delo za koje se goni po službenoj dužnosti;
2. lice koje je osuđeno za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti dok kazna nije izvršena odnosno dok traju pravne posledice osude;
3. lice koje promenom ličnog imena namerava da izbegne neku svoju obavezu;
4. lice koje namerava da promeni ime u pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.
 
Dakle, nije pitanje samo organizovati matičara, notara, policiju, narodnu banku da štampaju potrebne doumente i da fizički naprave novu ličnu kartu… treba dokazati da lice niko ne goni i da ne taj način ne pokušava da izvrši nekakvu zloupotrebu…potvrda iz poreske uprave da nema dugovanja, iz policije da nije gonjen, iz suda da nema postupaka… ova ekipa je to uspela sve to da uradi za jedan dan. Za respekt… kad bi se zezali.
 
Nije strašno to što će Beli da učestvuje na izborima. Cirkus ko cirkus. Neće opšti utisak o ovoj papazjaniji da promeni učestvovanje još jednog cirkusanta u predstavi. Ja sam i dalje pod utiskom da je neko odštampao karte za novoizgrađenu liniju metroa – mani većeg cirkusa od tog nema. Al’ jeste strašna zloupotreba i Policije i Matičarske službe i Narodne banke,,, Šta će da se desi kada neko skonta da je zapis u Matičnoj knjizi ipak samo slovo na papiru i da se papir može zameniti? Da neko recimo može da papirološki nestane? Šta se dešava kad neko skonta da papir trpi sve a da je Katastar u stvari samo skup zapisa a zapise je moguće promeniti. Horor.
Bilo kako bilo, svi su izgledi da je Lubiša konačno i u punom potencijalu dorastao svom porodičnom imenu.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>