O sovama

Sove su jedna od najstarijih vrsta. Pronađeni fosili sova pokazuju da su postojale pre 60 miliona godina i da su se od tada vrlo malo promenile. Sova je opštepoznata kao simbol mudrosti. U ranim indijanskim civilizacijama sove su simbolizovale moć, a imale su i proročanske moći. U antičkoj Grčkoj sova je bila simbol dobre sreće, a povezivali su je s Atinom, boginjom mudrosti. Atina je bila toliko impresionirana velikim očima i veličanstvenošću sove , pa je sova postala njena omiljena ptica. Sove se mogu videti na slikama u pećinama u Francuskoj, egipatskim hijeroglifima, u umetnosti Maja, što pokazuje da su odavno bile umetnički simboli . Za razliku od većine životinja, sove imaju tri očna kapka: jedan za treperenje, drugi za spavanje, a treći za održavanje čistoće očiju. Sove mogu da komuniciraju različitim zvukovima. Mnoge vrste sova imaju asimetrične uši koje im daju vrhunski sluh i mogućnost da tačno odrede gde se plen nalazi, iako ga ne vide. Sove imaju mogućnost da rotiraju glavu čak za 270 stepeni! Grupa sova ne zove se jato, već parlament.